«

»

May 04

Manan-danja ny vehivavy eo anivon’ny fiaraha-monina

Mitarika antsika hivavaka ho an’ny vehivavy ny Papa Fransoa amin’ity volana ity. Mendrin-kaja izy ireo eo anivon’ny fiaraha-monina. Manentana antsika ihany koa ny Ray masina mba hitondra am-bavaka ny fanaovana rôzery.