«

»

Jun 07

Taon-jôbily faha 100 Taona : Hira Faneva

FET 100 taona

 

1. Fa hiroso hatrany ka tsy hihemotra

hanamafy ny toky izay natao

Ireo ezaka sy dingana vitako

dia noho Ianao Jesoa

Manaiky ‘zahay fa taninketsanao,

ka vonona ho Anao

 

Hatramin’izay ka hatramin’izao

dia isaoranay Anao

Noho ny fitsimbinanao

nijoro hatrany ty fikambananay

 

FET ! ‘Zay ilay tanora tia vavaka

FET ! Mazoto mandray ny Eokaristia

FET ! Manabe ho olom-banona aaa

FET ! Zoky sy zandry tia fiombonana

 

2. Mivavaka sy mandray anao Jesoa,

mahafoy tena ho Apostoly

Ny teninao no hivelomanay,

zarainay amin’ireo namanay

Ny fiainanao no fiainanay,

ka hiray aina ao aminao

 

Hatramin’izay ka hatramin’izao

dia isaoranay Anao

Noho ny fitsimbinanao

nijoro hatrany ty fikambananay

 

3. Ivon’ny fiainanay AFAFI-FET dia ny Eokaristia

Tanjom-panabeazana iombonana,

Ianao Jesoa no mofom-piainanay

‘Reo olomasina mpiaro anay, fitaratra ho anay

 

Hatramin’izay ka hatramin’izao

dia isaoranay Anao

Noho ny fitsimbinanao

nijoro hatrany ty fikambananay