Tag Archive: VK

Jul 15

Fanasina

Bokim-panabeazana atolotra ny Vavolombelon’i Kristy ny Fanasina. « Ho Vavolombelon’i Kristy, ho Fanasin’ny tany, ho Fahazavan’izao tontolo izao…tsy ampy intsony ny mahay katesizy na ny mahalala an’i Kristy fa ny fiainan’i Kristy mihitsy no ampianarina olona » Mgr TABAO, evekan’i Mananjary (1927-1999). Ankoatr’ireo fanabezana ny Vavolombelon’i Kristy dia mampiavaka ny Fanasina ny fandalinana ny fiainan’ny olona masina …

Continue reading »

Jul 15

Iza moa ianao ry Vavolombelon’i Kristy ?

Vavolombelon'i Kristy

Sampana iray eo anivon’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ny Vavolombelon’i Kristy. Mamondrona ireo zatovo eo amin’ny 13 ka hatramin’ny 17 taona izy. Ho anao mpanabe Vavolombelon’i Kristy Fanamby miandry ny mpanabe ny hampifanentanana ny fanabeazana amin’ny toe-panahin’ny zatovo amin’ny taonany sy ny fivoaran’ny tsirairay ary indrindra ny fanohizana ny fianana sy ny fandalinana ny aim-panahy noraisina …

Continue reading »