Tag Archive: Lucien BOTOVASOA

Nov 28

Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka : “Ny marina no haha olona afaka anareo” ( Jn 8, 32)

Hafatra ho antsika kristianina katolika sy ireo tsara sitrapo rehetra « Homba antsika mianakavy anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika!». Hafaliana ho anay Eveka ny manambara amin’ny fomba ofisialy eto fa amin’ny Alahady 15 Avril 2018 no hanambarana an’i Ramose Lucien Botovasoa ho Olontsambatra any Vohipeno, Diosezin’i Farafangana. Manasa antsika Malagasy tsy …

Continue reading »

Mar 19

Vavaka ho fanambarana olontsambatra an’i Lucien BOTOVASOA

Ry Andriamanitra Rainay ô, Ravo izahay oloraiky fa nampahafantarinao ny fitiavanao tamin’ny alalan’i Jesoa Zanakao. Entanin’ny Fanahinao Masina izahay ka mitalaho Aminao : Vonjeo izahay vahoakanao ka mba ho sitrakao ny hampibaribary ny voninahitrao amin’ny fanambarana ny Mpanomponao Lucien Botovasoa ho anisan’ireo Olontsambatra. Nasehony tamin’ny fiainany feno fanetren-tena ny fitiavany an’i Jesoa hajaina ao amin’ny Eokaristia …

Continue reading »