Tag Archive: Karemy

Mar 23

Ireo fanontaniana tsara apetraka mandritry ny fandinihan-tena

Loharano : ZENIT Taorian’ireo fanontaniana telo fanombohana dia miroso amin’ny lalina kokoa ny fandnihan-tena. Hoy ny Tompo : “Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra” Mirona mankany amin’Andriamanitra tokoa ny foko ? Tiako mihoatra ny zavatra rehetra izy ary hajaiko ny didiny ? Sao dia omeko vahana loatra eo amin’ny fiainako ny zava-mandalo ? Marina …

Continue reading »

Mar 22

Tari-dalana ho an’ny fandinihan-tena

Mamporisika antsika handray matetika ny sakramentan’ny fampihavanana ny Fiangonana. Indro misy tari-dalana hiatrehana izany. Isaorana ny ZENIT amin’ny dika teny. Ireo fanontaniana anombohana ny fandinihan-tena Manao ahoana ny toem-panahiko rehefa handeha hikonfesy ? Maniry mafy ny ho voadio, hibebaka, hanavao fiainana ka hanorina fihavanana matotra kokoa amin’Andriamanitra sa heveriko ho toy ny enta-mavesatra izay tsy …

Continue reading »

Mar 14

Tari-dalana ho amin’ny karemy

Loharano : Zenith Tohizantsika anio ny fifampizaràna mikasika ny laretirety nataon’ny Ray masina Fransoa sy ny mpiara-miasa aminy. Izay iray vatsy iray aina Ny sakafo farany niarahan’i Jesoa sy ny mpianany no nanompanan’i mompera Michelini ny fandalinany (Mt 26, 20 – 35). Fotoana manan-danja anehoana ny fifankatiavana ny fiaraha-misakafo ka tokony halavirina ny “famadihana”. Anisan’ny nandalina …

Continue reading »

Mar 10

Tari-dalana ho an’ny karemy

Nanao laretirety ny Papa Fransoa sy ny mpiara-miasa aminy nanomboka ny alahady 5 martsa teo. Indro ifampizaràna amintsika ny tari-dalana nentin’i mompera Giulio Michelini. Fandinihana voalohany Isan’ireo olona tokony handray ny Evanjely indray isika hoy mompera Michelini. Tsy ny fon’ireo lavitra ihany mantsy no tokony hirehidrehitra eo am-pihainoana ny Vaovao Mahafaly fa ny an’ireo mazoto …

Continue reading »