Tag Archive: Foibe FET

Mar 06

Tolotanana ho an’Antsakabary

AFAFI, Noho ny trangan-javatra nampalahelo niseho tany Antsakabary, Befandriana Avaratra, dia maro ireo Kristianina namoy ny fananany, maro ireo mpianatra tsy afaka mianatra noho ny fahamaizan’ny sekoly. Nanao antso avo ny Evekan’ny Diosezin’Ambanja ho antsika rehetra afaka manao fanampiana ho an’ireo mponina. Anisan’ny  manana AFAFI-FET maro ny Paroasin’Antsakabary koa adidintsika mpikambana AFAFI-FET no mitondra ny …

Continue reading »

Oct 25

Ireo diosezy mifampitondra am-bavaka

Nohavaozina tamin’ny fiofanana nasiônaly faran’ny teo ny fifapitondrana am-bavaka eo amin’ny diosezy : Taolagnaro mitondra am-bavaka an’Ambositra Toliara mitondra am-bavaka an’i Miarinarivo Morombe – Antsiranana Ihosy – Morombe Farafangana – Cnecaum Mananjary – Antananarivo Fianarantsoa – Mahajanga Ambositra – Mananjary Antsirabe – Toliara Cnecaum – Tsiroanomandidy Morondava – Fenoarivo Atsinanana Toamasina – Farafangana Ambatondrazaka – …

Continue reading »

Oct 21

Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 – 2017 (tohiny)

Afafi – FET ! Noho ny halavan’ny soridalana dia nozaraina ny fampitana azy mba hazava tsara amintsika ny votoatiny. Indro ary ny tapany faharoa. Raha toa ka hamaky ny tapany voalohany : Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 -2017 —————-    3. Famandrihana sy fampiasana ny gazetim-panabeazana « ny Hafatro » sy « Firaisankina »  Araka ny efa iarahantsika mahita …

Continue reading »

Oct 20

Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 – 2017

«Miambena ianareo ary mivavaha » (Marka 14, 38a) Afafi ! – FET !             Hafaliana ho anay aty amin’ny Foibe Nasiônalin’ny AFAFI-FET  no miarahaba antsika rehetra  Aomônie, Zoky am-panahy, Mpanabe sy ny AFAFI-FET tsy ankanavaka manerana ny Nosy amin’izao fiandohan’ny Taom-pikatrohana izao. Mbola ao anatin’ny Taona Masin’ny Famindram-po isika amin’izao fotoana, ka inoana fa nitondra soa sy fahombiazana …

Continue reading »

Dec 18

Hafatra ho an’ny AFAFI-FET : jery todika, soridalana…

« Aoka ho mpamindra fo tahaka ny Rainareo mpamindra fo ianareo » (Lioka 6, 36) Afafi ! – FET !     Hafaliana ho anay aty amin’ny Foibe Nasiônalin’ny AFAFI-FET  no miarahaba antsika rehetra  Aomônie, Zoky am-panahy, Mpanabe sy ny AFAFI-FET tsy ankanavaka manerana ny Nosy amin’izao fiandohan’ny Taona Masina, Taonan’ny Famindram-po izao. Ho taom-pahombiazana ho an’ny AFAFI sy …

Continue reading »

Aug 06

Filazana avy amin’ny Foibe AFAFI-FET

Afafi, ny Foibe AFAFI-FET dia hikatona amin’ireto daty ireto: –  Alarobia 6 Aogositra tolakandro ka hatramin’ny 12 Aogositra 2014 (tournée any amin’ny Diôsezin’i Morondava sy Mananjary) – 23 Aogositra ka hatramin’ny 2 Septambra 2014 (Tournée any amin’ny Diôsezin’i Port Bergé, Ambanja, Tsiroanomandidy ary Antenimieran’ny VPKA any Moramanga).   Ho ela velona ao am-pontsika anie i …

Continue reading »

Jul 15

Foibe nasiônaly sy Ekipa nasiônaly

Ny Foibe Nasiônaly Manana Foibe Nasiônaly ny AFAFI-FET. Ao Antananarivo no misy azy io, ao amin’ny CNPC Antanimena Varavarana faha 36 sy 38, andamosin’ny paositra.  Saika mivoha isan’andro ny birao, afa-tsy ny sabotsy sy alahady ary amin’ny fotoana izay anaovan’ny Ekipa Nasiônaly fitsidihana miaraka any amin’ny diôsezy any. Ny « secrétariat » no ao amin’ny …

Continue reading »