Tag Archive: FET

Jan 27

Fihaonam-ben’ny AFAFI-FET eto Madagasikara : amin’ny 6, 7, 8 novambra no fotoana !

Hisy ny fihaonamben’ny AFAFI-FET amin’ny 6, 7, 8 novambra 2015 ka samia miomana isika rehetra. Araka ny fandaminana dia ny diosezin’Antananarivo no handray io fihaonana io. Eo am-pandaminana ny pitsopitsony ny Foibe nasiônaly amin’izao fa ireto aloha no efa azo antoka : –          iaraka amin’ny AFAFI-FET ireo eveka rayamandrenintsika mandritra io fihaonana io ka isaorana …

Continue reading »

Jan 05

Papa Fransoa : ireo aretina 15 mikiky ny Fiangonana

Afafi ! Hizara fahasoavana sy fiadanana anie isika mandritra ity 2015 ity ! Ny 22 desambra lasa teo ny Papa Fransoa no namahavaha ireo aretina 15 tsapany fa mikiky ny Fiangonana. Nohamafisiny fa ny Fanahy Masina irery ihany no manasitrana ny aretina rehetra. Manampy be dia be kosa anefa ny fiaikena fa marary, ny fandraisana …

Continue reading »

Dec 03

Mankalaza fety roa sosona ny Afafi-Fet !

Afafi ! Amin’ny fo feno haravoana no iarahabana antsika rehetra amin’izao fety roa sosona izao ! Hitoetra ao amintsika tokoa anie ny Hafalian’ny Evanjely ! 3 desambra, fetin’i Md Fransoa Xavier, mpiaro ny FET Anisan’ireo namorona ny Fikambanan’i Jesoa niaraka tamin’ny Md Ignasy i Md Fransoa Xavier. Nampiavaka azy ny nandehanany nitory ny Filazantsara tany …

Continue reading »

Nov 07

Efa tonga ny vavaka Fanolorana ny andro 2015

AFAFI ! Adiditsika AFAFI-FET ny manolotra ny andro. Koa manentana antsika rehetra mba samy hanao ary hampiely izany vavaka izany, ho fiombonantsika amin’ny Papa Ray Masina sy ireo Kristianina manerantany. 100 Ariary ny vidin’ny iray ary azontsika raisina aty amin’ny Foibe AFAFI-FET. Ho antsika any amin’ny Diôsezy dia efa afaka manafatra, ka azonay hampitondraina ireo …

Continue reading »

Oct 14

Misokatra ny taom-panabeazana 2014-2015 !

« Mba ho ao aminareo ny fifaliako » (Joany 15, 11) Afafi ! – FET ! Io teny Fanevan’ny Taon-jôbily iraisan’ny AFAFI-FET maneran-tany sady tenin’i Jesoa tamin’ny Mpianany io no entinay avy aty amin’ny Foibe Nasiônaly miarahaba antsika rehetra Aomônie, Zoky am-panahy, Mpanabe sy ny AFAFI-FET tsy ankanavaka manerana ny Nosy amin’izao fiandohan’ny taom-pikatrohana vaovao …

Continue reading »

Aug 12

Afafi-Fet an-tsary

Mpikambana ao amin'ny Afafi

Aug 08

Ry FET malala, aza atao tsirambina ny fivoriana !

Zava-dehibe ho an’ny FET ny fivoriana ka tsy tokony ho atao ambanin-javatra. Mbola maro amintsika anefa no tsy mahatsapa ny lanjan’io fivoriana io. Maro ireo fihetsika maneho ny tsy fahatakarantsika ny hasarobidin’ny fivoriana : –         rehefa misy zavatra mahafinaritra sy mahasoa toy ny « excursion », ny fety, sns dia mody tonga mivory, fa rehefa kamo dia tsy …

Continue reading »

Jul 22

100 taona ny Fivondronana eokaristikan’ny tanora

Loharano : Lakroan’i Madagasikara, 17 jolay 2014 Mankalaza ny faha 100 taona niorenany ankehitriny ny FET na ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora maneran-tany (1915 – 2015). Mandray anjara amin’izany i Madagasikara. Tany amin’ny diosezin’i Toamasina no nanokafana ny fankalazana ny faha 100 taonan’ny FET tamin’ny fomba ofisialy, ny alahady 22 jiona 2014, andro fankalazana ny Sakiramenta …

Continue reading »

Jul 17

FET madagasikara, 95 taona nanarahan-dia an’i Jesoa

Sendra tany lonaka ny mpamafy ka namoa arivo heny ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana sy ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora teto Madagasikara. Voa nahazo tany lonaka ny Fivondronana eokaristikan’ny tanora Niara-tonga tamin’ireo misiônera teto Madagasikara ny Aina sy famonjena ny fivavahana. Namaly ny hetahetam-pahamahasinan’ny malagasy izy. Voaloham-bokatra tamin’izany ry Victoire RASOAMANARIVO sy ry Frera RAFIRINGA. …

Continue reading »

Jul 17

Ny AFAFI, fototra sy fiandohan’ny FET

Mifaningotra ary tsy azo sarahina ny AFAFI-FET. Loharano nipoirana sady aim-panahin’ny FET ny AFAFI; miaina, manapariaka ary mamelona ny AFAFI kosa ny FET. AFAFI, Aina sy Famonjena ny Fivavahana Fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny Fanolorana ny fiainana miaraka amin’ny fanolorantenan’iKristy amin’ny Ray, amin’ny alalan’ny Fo Madion’i Maria, entanin’ny Fanahy Masina. Niantomboka tany Frantsa ny AFAFI …

Continue reading »

Older posts «