Tag Archive: FET 100 taona

Jul 11

Kongresy eokaristika nasiônaly : hatao any Antsiranana amin’ny 2020

Ao anatin’ny fiomanam-panahy tanteraka hiatrehana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET isika ankehitriny ; antenaina fa samy manao izay azony atao ny rehetra amin’ny fampiharana ny Soridalana sy ny vokatry ny Filankevitra Nasionaly mifanandrify amin’izany. Ireto misy vaovao ifampizarana : Kongresy Eokaristika Nasionaly  Nankatoavin’ireo Eveka Raiamandreny ao amin’ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara fa dia hatao any …

Continue reading »

Nov 18

Akon’ny famaranana ny taon-jôbily

TSATILAKRI ! Isaorana ny Tompo, isaorana ireo rayamandreny, isaorana antsika rehetra sy ireo mpanao soa fa tontosa soa aman-tsara ny fihaonam-be nasiônalin’ny Afafi-Fet ho famaranana ireo taon-jôbily maro sosona. Ho entina miandalana eto ihany ireo tranga nisy tamin’iny fihaonana iny. Ho fisantarana ny fifampizaràna dia indreto misy sary vitsivitsy nalaina tamin’ny sorona masina famaranana. Ankasitrahana …

Continue reading »

Sep 03

Akon’ny famaranana ny faha100 taonan’ny FET tany Rôma

Isaorana ny Tompo fa vita soa aman-tsara ny famaranana ny faha 100 taonan’ny FET tany Rôma. 10 ny solotenatsika Malagasy niatrika tany. Maro ny fifampizaràna tiana hatao ary efa eo am-pandrindrana izany ny foibe nasiônaly amin’izao fotoana izao. Misy horonan-tsary telo kosa anefa efa azo atolotra antsika : Famintinana ny fihaonana Ny 4 – 10 …

Continue reading »

Jul 27

Taon-jaôbily : hafatra avy amin’ny foibe nasiônaly

AFAFI Efa maro amintsika no tsy mahandry ny fotoan-dehibe hamaranana ireo taon-jôbily eo anivon’ny AFAFI-FET, koa inoanay fa efa samy miomana amin’izany avokoa ny rehetra. Toy izao indray ary ireo toromarika hifampizarana mba hahafahana miatrika tsara ny Famaranana Nasiônaly izay hatao eto Antananarivo ny 06-07-08 novambra 2015 : 1/ Noho ny fangatahan’ny maro dia ahemotra ny …

Continue reading »

Jul 17

Ndao hiombom-bavaka !

“Mba ho ao aminareo ny fifaliako” (Jn 15, 11) Manasa antsika hiombom-bavaka ho fanirahana ireo solotena hiatrika ny famaranana ny taon-jôbily any Rôma. Hankalazaina ao amin’ny Episcopat Antanimena ny sorona masina ny sabotsy 01 aogositra amin’ny 9 ora maraina. Misaotra amin’ny fiombonam-bavaka !

Jul 11

Vakio ny tantaran’ny FET

Mankalaza ny faha 100 taonany ny FET. Hahafahana manomana ny 100 taona manaraka dia tsara ny mandalina ireo tranga niainan’ity fivondronana mamintsika loatra ity. Tsidiho ny http://mej2015.com/html/Francese/histoire.html. FET, miombom-po amin’ny Ray masina Iraka ampanaovin’ny Ray masina ho antsika FET ny fitondrana am-bavaka ireo fanamby atrehin’ny Fiangonana sy Izao tontolo izao. Tsapa fa teny am-piandohana dia …

Continue reading »

Jun 19

Famaranana taon-jaobily : efa nisoratra anarana ianao ?

Efa nanomboka ny voalohan’ny volana martsa teo ny fisoratana anarana amin’ny famaranana ny taon-jaobily izay hatao eto Antanananarivo ny 6 – 7 – 8 novambra 2015. Hifarana ny 31 jolay 2015 izany ka efa nisoratra anarana ianao ? Ireo tsara ho fantatra Afaka mandray anjara ny Afafi sy ny FET manerana ny nosy. Vakio eto …

Continue reading »

Jun 15

Ry FET, areheto ny afon’ny Hafaliana !

Anisan’ny ahafatarantsika ny MEJ Liban ilay hira hoe “Je vis le MEJ” : hita ao amin’ny www.facebook.com sy www.youtube.com Amin’izao fankalazana ny taon-jaobily izao dia namorona ny  “Le MEJ en feu de joie” ihany koa i Rolland Mattar. Mampiavaka ity hira ity ny fisian’ny andininy amin’ny tenim-pirenena efatra : frantsay, espaniôla, anglisy ary italianina. Jereo ary …

Continue reading »

Jun 09

Mandray ny aina, mizara ny fiainana

Indro atolotra antsika indray ny fanomanam-panahy iainantsika ny taon-jôbily. Sady ankatoky ny fankalazana ny Sakramenta Masina isika no ao anatin’ny Volan’ny Fo Masin’i Jesoa rahateo, koa miarahaba atsinka rehetra fa andron’ny AFAFI-FET maneran-tany ny Alahadin’ny Sakramenta Masina. Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana, fiainam-panahy maha iraka iveloman’ny FET « Mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho …

Continue reading »

May 05

FET 100 taona : ianaro ny dihy mirindra miaraka amin’ny hira faneva !

TSATILAKRI ! Namorona dihy mirindra miaraka amin’ny hira “Deep in my heart” ny FET any Italia. Afaka mianatra izany dihy izany isika miaraka amin’ity horonan-tsary ity. Ifampizarao amin’ny ekipa rehetra ! AFITEMA

Older posts «

» Newer posts