Tag Archive: Fanabeazana

Oct 14

Sakafom-pitondran-tena isan’andro

Alaovy ny FANANTENANA iray sotrokely Dia arotsahy anaty FAHARETANA roa litatra Ampifangaroy amin’ny FINIAVANA efatra sotro Sy FINOANA indray mitete Ary FAHAMALINANA iray fonosana Teneho amin’ny AFOM-PITIAVANA miredareda Ka rehefa mangotraka dia tampohy FANENTREN-TENA iray daba Avelao hiotrika kely dia arosoy mafana eo ambony latabatry ny FITIAVANA Haingoy amin’ny HALEMEM-PANAHY iray fehezana Sy TSIKITSIKY MALEFAKA …

Continue reading »

Jul 21

Alalino ny fahaiza-mihaino

Loharano : Jean-François Guéodon – Journal du Net Beazina isika mba hahay hihaino. Oham-piainana atolotra antsika i Masina Maria sy i Md Zôzefa. Ireto ary misy mpandinika vitsivitsy hanampy antsika andalina ny fahaiza-mihaino. ———- « Mamafy izay miteny, mijinja kosa izay mihaino » Pythagore « Nomen’ny natiora lela iray sy sofina roa isika mba ho avo roa heny …

Continue reading »