Tag Archive: ENKA

Aug 06

Filazana avy amin’ny Foibe AFAFI-FET

Afafi, ny Foibe AFAFI-FET dia hikatona amin’ireto daty ireto: –  Alarobia 6 Aogositra tolakandro ka hatramin’ny 12 Aogositra 2014 (tournée any amin’ny Diôsezin’i Morondava sy Mananjary) – 23 Aogositra ka hatramin’ny 2 Septambra 2014 (Tournée any amin’ny Diôsezin’i Port Bergé, Ambanja, Tsiroanomandidy ary Antenimieran’ny VPKA any Moramanga).   Ho ela velona ao am-pontsika anie i …

Continue reading »

Jul 15

Foibe nasiônaly sy Ekipa nasiônaly

Ny Foibe Nasiônaly Manana Foibe Nasiônaly ny AFAFI-FET. Ao Antananarivo no misy azy io, ao amin’ny CNPC Antanimena Varavarana faha 36 sy 38, andamosin’ny paositra.  Saika mivoha isan’andro ny birao, afa-tsy ny sabotsy sy alahady ary amin’ny fotoana izay anaovan’ny Ekipa Nasiônaly fitsidihana miaraka any amin’ny diôsezy any. Ny « secrétariat » no ao amin’ny …

Continue reading »