«

»

Jun 15

Ry FET, areheto ny afon’ny Hafaliana !

Anisan’ny ahafatarantsika ny MEJ Liban ilay hira hoe “Je vis le MEJ” : hita ao amin’ny www.facebook.com sy www.youtube.com

Amin’izao fankalazana ny taon-jaobily izao dia namorona ny  “Le MEJ en feu de joie” ihany koa i Rolland Mattar.

Mampiavaka ity hira ity ny fisian’ny andininy amin’ny tenim-pirenena efatra : frantsay, espaniôla, anglisy ary italianina.

Jereo ary ao amin’ny http://www.mej2015.com/html/Francese/telechargements.html.

Ho hitanao ao ihany koa ireo vaovao mikasika ny fankalazana ny taon-jaobilin’ny FET.