«

»

Apr 12

Raiso ka vakio ny gazety Hafatro

Gazetim-panabeazana ho an’ireo Iraka sy Vavolombelona ny Hafatro.

Efa naparitaka ny laharana faha-797, ireto avy ireo lahatsoratra ho hitanao ao :

  • Vavaka Fanolorana ny andro 2016
  • Famaranana ny Taon-jobily AFAFI-FET
  • Hafatry ny Papa Fransoa ho an’ny zatovo (adolantsento) momba ny taon-jobilin’ny Famindrampo
  • Maka tahaka an’i Kristy
  • Katesizy ho an’ny Irak’i Kristy (nataon’i Mgr Victor RAKOTONDRAJAO)
  • Fantatrao moa ny Evekanao?
  • Ny Eokaristia = Manainga antsika hiray vatsy sy hiray aina amin’ny Eokaristia i Jesoa
  • Santionany amin’ireo sary nandritra ny fotoam-pamaranana ny taon-jobily
  • Vavaky ny taonan’ny Famindrampo

Samia maherezà ary amin’ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora.Gazety Hafatro