«

»

May 19

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka, mey 2015

Nivoaka ny 13 mey teo ny hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka ho an’ny kristianina sy ireo tsara sitra-po rehetra.

Mizara telo ny hafatr’ireo eveka :

  1. Milaza miara-mahita : ampatsiahivana ireo toe-javatra iainan’ny firenena ankehitriny.
  2. Ny ahiahy tsy ihavanana : fanazavana ireo taratasy nataon’ny FIvondronamben’ny Eveka ary fanamafisana fa adidin’ny Fiangonana ny mampihavana.
  3. Ndeha ary isika hiara-mientana : maniraka antsika ireo eveka rayamandreny hampiorina mafy ny finoana ary hiaina azy eo anivon’ny fiaraha-monina misy antsika. Iraka folo no asain’izy ireo tanterahintsika.

Hamaky ny Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka.