«

»

Apr 08

Efa nahazo gazety Firaisankina ve ianao ?

Azo vidiana any amin’ny Foibe Nasionaly ny gazety Firaisankina laharana 214.

Santionany amin’ireo lahatsoratra ho hitanao ao ireto :

  • Hafatry ny Papa momba ny taonan’ny Famindrampo
  • Famaranana ny Jôbily faha 100 taona FET tany Rôma
  • Arovy ny Tranobe iombonantsika
  • Hafatry ny Papa ho an’ny Tanora
  • Mpamindra fo tahaka ny Ray

Mbola maro koa ny vaovao tsy notanisaina eto ka dia manentana anao hampiasa ity gazetim-panabeazana ity.

 

Gazety Firaisankina