«

»

Feb 26

Fiomanam-panahy JMJ Mada IX

TSATILAKRI !

Efa nanomboka tamin’ny novambra 2017 ary hifarana amin’ny volana jolay ny vavaka hasiviambolana ho fiomanam-panahy ho amin’ny JMJ Mada IX. Mbola tsy tara raha toa ka mbola tsy nanao isika.

Ireto avy no tsara ho fantatra :

 1. Samy manao izay vavaka tiany hasandratra amin’Andriamanitra ny diosezy sy ny fikambanana masina tsirairay (oh: Raozery, Adoration, vavaka tora-po, sns). Mialoha ny hanatontosana io vavaka io no hanononana ny hanolorana azy isam-bolana (jereo eo ambany)
 2. Faranana amin’ny fanirian’ny Papa Ray Masina ny vavaka: Rainay 1 – Arahaba ry Maria 3 – Voninahitra 1

Mifanindran-dalana amin’ny vavaka ataontsika dia tsara raha halalinintsika ny tantaran’ireo Olomasina sy Olotsambatra mpiaro ny JMJ MADA IX ary ezahantsika alain-tahaka. Samy miezaka mitrandraka ny tantara isika ary mitady ny fomba hanamparitahana izany.

Vavaka hasiviambolana :

 • Novambra : Ho an’ny marary (peste, hépatite B)
 • Desambra : Ho an’ny tanora voafonja sy mijaly
 • Janoary : Ho an’ny fandriampahalemana
 • Febroary : Ho an’ny tanora miomana amin’ny fanambadiana kristianina sy ho toka-tena
 • Martsa : Ho an’ny tanora miomana ho pretra sy ho relijiozy
 • Aprily : Ho an’ny tanora diso lalana (mpivaro-tena, dahalo, mpangaro-paosy, sns)
 • Mey : Ho an’ny tanora mandray andraikitra : eo anivon’ny fianakaviana, fiangonana sy ny firenena
 • Jiona : Ho an’ny tanindrazana (firenena malagasy)
 • Jolay : Ho an’ny tanora andalam-pianarana sy tsy an’asa

 

Olomasina halalinina sy halain-tahaka:

 • Novambra : Olts Jean Beyzym, Mb Mère Thérésa
 • Desambra : Mb Bakhita, Md Jean Bosco
 • Janoary : Masina Maria, Mb Faustine
 • Febroary : Olts Victoire Rasoamanarivo
 • Martsa : Mb Terezin’iJesoa Zazakely
 • Aprily : Md François d’Assise, Lucien Botovasoa,
 • Mey : Md JoanyPaoly II
 • Jiona : Md Vincent de Paul, Md Jacques Berthieu
 • Jolay : Olts Rafiringa, Olts Laura Vicuna,