«

»

Dec 01

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana desambra 2017

Mba ho afa-mandray anjara amin’ny fampitana ny finoana sy ny fanabeazana ny taranaka anie ireo zokiolona, noho ny fahendreny sy ny traikefany ary noho ny fanohanan’ny fianakaviany sy ny ankohonana kristianina azy.