«

»

Nov 18

Akon’ny famaranana ny taon-jôbily

TSATILAKRI !

Isaorana ny Tompo, isaorana ireo rayamandreny, isaorana antsika rehetra sy ireo mpanao soa fa tontosa soa aman-tsara ny fihaonam-be nasiônalin’ny Afafi-Fet ho famaranana ireo taon-jôbily maro sosona.

Ho entina miandalana eto ihany ireo tranga nisy tamin’iny fihaonana iny.

Ho fisantarana ny fifampizaràna dia indreto misy sary vitsivitsy nalaina tamin’ny sorona masina famaranana. Ankasitrahana an’i René, EKA avy any Ambositra, nanome ny sary.

Isaorana mialoha ny fifampizaràna sary ataontsika.

Azontsika alefa amin’ireto adiresy ireto izany : fet_afafi@yahoo.fr na fanantenantsoa@gmail.com.

Misaotra mialoha.

1. Maro ireo tonga niombom-bavaka

Teo amin'ny kianjan'ny Kolejy Md Misely ny sorona masina

Isaorana etoana ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny kolejy Md Misely izay nanampy antsika Afafi-Fet tamin’ny lafiny maro.

Torak’izany ihany koa ireo toby nandray vahiny : Ste Famille Mahamasina, St Joseph Mahamasina, Providence Amparibe, Rafiringa Faravohitra, St Etienne Ambanidia, Ste Thérèse & Champagnat Anatihazo, EKAR Anosibe, EKAR Tsaramasay.

Entitsika am-bavaka hatrany ireo mpanao soa antsika.

2. Nafana ny andro, niomana tamin’ny satroka ny mpivavaka

Maro no nanao satroka

3. Nisongadina ny loko fotsy, lokon’ny Afafi-FET

Sorona famaranana

4. Ireo eveka rayamandreny

Ireo eveka rayamandreny

Nifanojo tamin’ny fivorian’ny Fivondronam-ben’ny eveka iny fihaonana iny ka tonga maro izy ireo. Mankasitraka e !

5. Mgr TSARAHAZANA, filohan’ny Fivondronam-ben’ny eveka

Toriteny

6. Ndao isika re ry aba….

Ireo vokatry ny tany

Nitondra ny vokatry ny tany ny isaky ny diosezy

7. Amin’ny Alalany sy miaraka Aminy ary ao Aminy

Fankamasinana

Ivon’ny fiainantsika Afafi-FET ny Eokaristia

8. Miombona amin’ny fahamasinana

Fiadanana

9. P. Odon, nitondra ny tenin’ireo Afafi-FET

Ekipa nasiônaly

10. Solotenan’ny Afafi-FET Ambositra, nandray ny loka

Solotena FET Ambositra

Ny diosezin’Ambositra no namorona ny hira faneva Mba ho ao aminareo

11. Ny Fivondronam-ben’ny eveka eto Madagasikara

CEM

Efa namaky ny hafatra avy amin’ireo eveka rayamandreny ve ianao ?

 

Santatra am-bavarano ihany izao fifampizaràna izao fa dia isaorana mialoha antsika mianakavy ny fanohizana ny tohiny.

 

Ho ela velona ao am-pontsika anie Jesoa Kristy !