«

»

Sep 03

Akon’ny famaranana ny faha100 taonan’ny FET tany Rôma

Isaorana ny Tompo fa vita soa aman-tsara ny famaranana ny faha 100 taonan’ny FET tany Rôma. 10 ny solotenatsika Malagasy niatrika tany.

Maro ny fifampizaràna tiana hatao ary efa eo am-pandrindrana izany ny foibe nasiônaly amin’izao fotoana izao.

Misy horonan-tsary telo kosa anefa efa azo atolotra antsika :

Famintinana ny fihaonana

Ny 4 – 10 aogositra no natao ny fihaonana. Pala Cavicchi, toerana efa mpandray fihaonam-be iraisam-pirenena no nampiantrano ireo delegasiônina miisa 1500 avy amin’ny firenena 30 mahery.

Hafaliana, haravoana ary vavaka no nameno ny herinandro niarahana : www.youtube.com/watch?v=GYqniX0a9ew

Fihaonana tamin’ny Ray masina Fransoa

Nihaona tamin’ny Papa Fransoa ireo mpivahiny ny zoma 7 aogositra. Ankoatry ny fandraisam-pitenenan’ireo tompon’andraikitra iraisam-pirenena miahy ny FET dia tanora 6 no nametraka fanontaniana tamin’i Papa Fransoa.

Hitantsika eto ny valin-teniny : http://www.zenit.org/fr/articles/mej-ne-partez-pas-a-la-retraite-a-vingt-ans-recommande-le-pape

Indro kosa ny fihaonana manontolo izay amin’ny teny italianina : https://www.youtube.com/watch?v=ufgToG4ESUE

Flashmob

Nanakoako nandritra ny fihaonana ny hira faneva « Deep in my heart ». Ireo havantsika brezilianina no namorona ny fihetsika ary ny alahady 9 aogositra dia nisy ny flashmob niarahan’ireo delegasiônina rehetra : www.youtube.com/watch?v=awITJdhs82g