Category Archive: Vaovao

Nov 08

Iza moa i Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor Solo ?

“Ampy ho anao ny fahasoavako” 2Kor12.9 Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teo amin’ny faha-58 taonany i Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor Solo, evekan’i Mahajanga. Ny 11 aprily 2010 izy no napetraka tamin’ny Fiketrahana masina maha piandry ondrin’ny diosezy azy. Andraikitra nosahaniny teo anivon’ny Fivondronamben’ny Eveka ihany koa ny Justice et paix sy ny Aumônerie Catholique des …

Continue reading »

Oct 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – oktobra 2018

« Mba havitrika ireo mpanokantena ka hanana herim-po hanampy ny mahantra sy ireo atao anjorombala ary ireo tsy mba afa-miteny ». Hatrany ampiandohan’ny Fiangonana no efa nisy lehilahy sy vehivavy nanolo-tena hanaraka ny torohevitry ny Evanjely, mba hanarahany dia an’i Kristy sy hakany tahaka Azy tanteraka ary hanokanany ny tenany ho an’Andriamanitra samy araka ny fombany avy. …

Continue reading »

Aug 06

Fanentanana avy amin’ny Foibe nasiônaly

  Taratasim-pifandraisana : 004_01/08/2018 « Tompo ô, Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay » (Joany 6, 69) AFAFI ! – FET ! An-kafaliana indray no iarahabana antsika rehetra amin’ny alalan’ity taratasim-pifandraisana fahaefatra ity. Indreto misy vaovao maika ampitaina amintsika rehetra ka raha misy manana fahafahana sy fahavonona dia iangaviana mba hiantso aty amin’ny Foibe Nasionaly avy hatrany. Fihaonamben’ny MEJ …

Continue reading »

Jul 13

Hira Faneva JMJ Mada IX

1- Hifampitantana e! Hiara-dàlana e! Hiombona ao amin’ny Ray Ny Ray ‘zay nandefa ny Zanany Sy naniraka ny Fanahy Masina Ny Fiangonana fiombonana no mampiombona antsika Miombona amin’i Maria Reny, Maria Renin’ny Fiangonana Refrain : “Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak’Andriamanitra ianao” Md Lioka 1, 30 Raisinay izany teny izany Toa vatolampy tsy mikoro, ho vato fehizoro …

Continue reading »

Jul 11

Kongresy eokaristika nasiônaly : hatao any Antsiranana amin’ny 2020

Ao anatin’ny fiomanam-panahy tanteraka hiatrehana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET isika ankehitriny ; antenaina fa samy manao izay azony atao ny rehetra amin’ny fampiharana ny Soridalana sy ny vokatry ny Filankevitra Nasionaly mifanandrify amin’izany. Ireto misy vaovao ifampizarana : Kongresy Eokaristika Nasionaly  Nankatoavin’ireo Eveka Raiamandreny ao amin’ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara fa dia hatao any …

Continue reading »

Dec 06

Soridalana iombonan’ny AFAFI-FET ho an’ny taona 2017 – 2018

Miditra ny taona faharoa amin’ny fiomanana amin’ny fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET eto Madagasikara isika amin’izao taom-pikatrohana izao izay antsointsika hoe: Taonan’ny Tenin’Andriamanitra. Tsara ny manamarika fa tsy ny teny Faneva ihany tsy akory no atao hoe Soridalana, nefa kosa ny teny Faneva no mibaiko ny Soridalana manontolo. Teny Faneva             « Tompo ô, …

Continue reading »

Dec 06

Hafatra avy amin’ny Foibe Nasiônaly

« Tompo o, Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay » (Jn 6, 69)             An-kafaliana hatrany no iarahabana antsika fianakaviam-ben’ny AFAFI-FET rehetra manerana ny Nosy amin’izao taom-pikatrohana sy taom-pianarana vaovao izao indray. Ny fahasoavan’Izy Tompo anie homba sy hitahy ary hanenika ny fiainantsika lalandava.             Isaorantsika lehibe Andriamanitra nanome antsika iny Taonan’ny Vavaka iny ka nahatrarantsika …

Continue reading »

Nov 28

Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka : “Ny marina no haha olona afaka anareo” ( Jn 8, 32)

Hafatra ho antsika kristianina katolika sy ireo tsara sitrapo rehetra « Homba antsika mianakavy anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika!». Hafaliana ho anay Eveka ny manambara amin’ny fomba ofisialy eto fa amin’ny Alahady 15 Avril 2018 no hanambarana an’i Ramose Lucien Botovasoa ho Olontsambatra any Vohipeno, Diosezin’i Farafangana. Manasa antsika Malagasy tsy …

Continue reading »

Oct 18

Ny Click To Pray aty Afrika

Maro ankehitriny ireo mampiasa ny Click To Pray aty Afrika. Fitaovana iray hahafahana miditra ao amin’ny Tambajotram-pivavahan’ny Papa izy io. Hahafahana miara-mivavaka amin’ny Ray Masina ary hahazoana tolo-kevitra amin’ny vavaka hatao andavanandro ny fampiasana azy. Any Cameroun ohatra dia ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny toeram-piasana no tena mampiasa ny Click to Pray na dia eo aza …

Continue reading »

Jul 18

Sinaoda 2018 : lazao ny hevitrao

Te hahafantatra ny fiainan’ny tanora ny Fiangonana ka manentana azy ireo hamaly fanontaniana vitsivitsy ho fiatrehana ny sinaoda amin’ny taona 2018. Miantefa amin’ireo 16 ka hatramin’ny 29 taona io fanadihadiana io ka azonao atao ny mandray anjara hatramin’ny 30 novambra 2017. Ampatsiahivina fa ny volana ôktôbra 2018 no hatao any Rôma ny sinaoda hiompana amin’ny …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts