Category Archive: Vaovao

Dec 06

Soridalana iombonan’ny AFAFI-FET ho an’ny taona 2017 – 2018

Miditra ny taona faharoa amin’ny fiomanana amin’ny fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET eto Madagasikara isika amin’izao taom-pikatrohana izao izay antsointsika hoe: Taonan’ny Tenin’Andriamanitra. Tsara ny manamarika fa tsy ny teny Faneva ihany tsy akory no atao hoe Soridalana, nefa kosa ny teny Faneva no mibaiko ny Soridalana manontolo. Teny Faneva             « Tompo ô, …

Continue reading »

Dec 06

Hafatra avy amin’ny Foibe Nasiônaly

« Tompo o, Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay » (Jn 6, 69)             An-kafaliana hatrany no iarahabana antsika fianakaviam-ben’ny AFAFI-FET rehetra manerana ny Nosy amin’izao taom-pikatrohana sy taom-pianarana vaovao izao indray. Ny fahasoavan’Izy Tompo anie homba sy hitahy ary hanenika ny fiainantsika lalandava.             Isaorantsika lehibe Andriamanitra nanome antsika iny Taonan’ny Vavaka iny ka nahatrarantsika …

Continue reading »

Nov 28

Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka : “Ny marina no haha olona afaka anareo” ( Jn 8, 32)

Hafatra ho antsika kristianina katolika sy ireo tsara sitrapo rehetra « Homba antsika mianakavy anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika!». Hafaliana ho anay Eveka ny manambara amin’ny fomba ofisialy eto fa amin’ny Alahady 15 Avril 2018 no hanambarana an’i Ramose Lucien Botovasoa ho Olontsambatra any Vohipeno, Diosezin’i Farafangana. Manasa antsika Malagasy tsy …

Continue reading »

Oct 18

Ny Click To Pray aty Afrika

Maro ankehitriny ireo mampiasa ny Click To Pray aty Afrika. Fitaovana iray hahafahana miditra ao amin’ny Tambajotram-pivavahan’ny Papa izy io. Hahafahana miara-mivavaka amin’ny Ray Masina ary hahazoana tolo-kevitra amin’ny vavaka hatao andavanandro ny fampiasana azy. Any Cameroun ohatra dia ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny toeram-piasana no tena mampiasa ny Click to Pray na dia eo aza …

Continue reading »

Jul 18

Sinaoda 2018 : lazao ny hevitrao

Te hahafantatra ny fiainan’ny tanora ny Fiangonana ka manentana azy ireo hamaly fanontaniana vitsivitsy ho fiatrehana ny sinaoda amin’ny taona 2018. Miantefa amin’ireo 16 ka hatramin’ny 29 taona io fanadihadiana io ka azonao atao ny mandray anjara hatramin’ny 30 novambra 2017. Ampatsiahivina fa ny volana ôktôbra 2018 no hatao any Rôma ny sinaoda hiompana amin’ny …

Continue reading »

May 19

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka – Mey 2017

“Manaova asa mendrika vokatry ny fibebahana ary miovà ho amin’ny tsara”( Lk 3,8) HAFATRA HO AN’NY KRISTIANINA REHETRA SY IREO TSARA SITRAPO REHETRA « Homba antsika mianakavy anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika!». Efa imbetsaka izahay Eveka no nanoratra sy nanaitra mikasika ny zavamisy eto amin’ny firenena. Marina fa misy ireo ezaka natao, …

Continue reading »

Apr 19

Efa nahazo Hafatro sy Firaisankina ianao ?

Firaisankina

AFAFI, An-kafaliana no iarahabanay avy aty amin’ny Foibe Nasionaly antsika AFAFI-FET manerana ny Nosy nahatratra izao PAKA 2017 izao. Ny herin’i Kristy tafatsangan-ko velona anie hitondra hafaliana sy fiadanana ho antsika rehetra. Indro àry atolotra ho antsika ny fanomezana ho an’ny PAKA dia ny GAZETIM-PANABEAZANA. Firaisankina Maro ny fifampizaràna ho hitanao ao. Isan’izany ny : Hafatry …

Continue reading »

Apr 12

Fanambaran’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara

Ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, soloin’ny Filohany SE Mgr Désiré Tsarahazana, Arsevekan’i Toamasina, ny Filoha lefitra, SE Mgr Fabien Raharilamboniaina, Evekan’i Morondava ary ny Sekretera Jeneraly SE Mgr Jean Claude Randrianarisoa, Evekan’i Miarinarivo, tena, dia manao fanambarana manoloana ireo fanafihana mitam-piadiana mampivarahontsana, narahina herisetra ara-batana mifono habibiana, izay nihatra tamin’ireo ankohonampiainan-drelijiozy lahy sy vavy teto …

Continue reading »

Mar 27

JMJ 2017 : hafatry ny Papa ho an’ny Tanora

Hafatry ny Papa JMJ 2017 Indreto indray isika mizotra miandalana, taorian’ny fihaonana mampitolagaga tany Cracovie, izay nankalazantsika ny Andro Maneran-tany faha-31 ho an’ny Tanora sy ny Taona Masin’ny Famindram-po. Nanaiky isika notarihin’ny Masindahy Joany Paoly faha-2 sy Masimbavy Faustine Kowalska, apostolin’ny famindrapon’Andriamanitra mba hitondra ny setriny azo tsapain-tanana ho an’ny fanambin’izao vaninandrontsika izao. Niainantsika tamin-kafanam-po …

Continue reading »

Mar 16

Fihaonam-be nasiônalin’ny ankizy : any Morondava ny fotoana

Hotanterahina any Morondava ny 23 ka hatramin’ny 28 Aogositra 2017 ny andiany faharoa amin’ny Fihaonam-be nasiônalin’ny ankizy. “Ankizy Katolika miara-dia amin’i Masina Maria, mitondra ny namany mankany amin’i Jesoa” no lohahevitra iompanan’io hetsika io ary efa misokatra ny fisoratana anarana. Handray ireo ankizy katôlika Malagasy ny diosezin’i Morondava Ankizy 06 ka hatramin’ny 14 taona no …

Continue reading »

Older posts «