Category Archive: Vavaka

Apr 09

Ahoana no ametrahana rafitra ara-toekarena mitsinjo ny rehetra ?

>>> Fangatahana ampanaovin’ny Ray Masina – Aprily 2018

Apr 03

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina volana aprily 2018

« Mba hanana fahasahiana handà ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana ireo mpandinika sy mpikirakira ny toekarena eran-tany, ka ho afa-manoritra lalam-baovao hifehezana ny toekarena ».   Na dia voazarazara ho firenena mahantra sy manankarena aza izao tontolo izao dia tsy misy afa-mihambo ho mahavita tena tanteraka eo amin’ny lafiny toekarena. Toa milaza izany fa na …

Continue reading »

Mar 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina volana Marsa 2018

“Mba ho tsapan’ny Fiangonana manontolo ny maha zava-dehibe ny fahazaina mandanjalanja ara-panahy, na eo amin’ny fiainan’ny tsirairay na ny ankohonana manontolo”. Entanin’ny Papa Ray Masina indray isika kristianina mandritra ity volana Marsa ity hiezaka ho amin’ny fahaizana mandanjalanja ara-panahy, na ilay ambara koa amin’ny teny frantsay hoe “discernement spirituel » na raha lazaina amin’ny fomba hafa …

Continue reading »

Feb 26

Fiomanam-panahy JMJ Mada IX

TSATILAKRI ! Efa nanomboka tamin’ny novambra 2017 ary hifarana amin’ny volana jolay ny vavaka hasiviambolana ho fiomanam-panahy ho amin’ny JMJ Mada IX. Mbola tsy tara raha toa ka mbola tsy nanao isika. Ireto avy no tsara ho fantatra : Samy manao izay vavaka tiany hasandratra amin’Andriamanitra ny diosezy sy ny fikambanana masina tsirairay (oh: Raozery, …

Continue reading »

Feb 16

Miady amin’ny kolikoly isika

« Mba tsy ho voasariky ny fanaovana kolikoly ireo manan-katao sy ireo mpanao politika ary ireo mpitondra fivavahana », io ny Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina mandritra ity volana febroary ity. Indro ny horonan-tsary manazava izany :

Feb 05

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina volana Febroary 2018

« Mba tsy ho voasariky ny fanaovana kolikoly ireo manan-katao sy ireo mpanao politika ary ireo mpitondra fivavahana ». Mifantoka indrindra amin’ny fiadiana amin’ny fanaovana kolikoly ny vavaka iraisantsika ao amin’ny Tambajotram-pivavahan’ny Papa Maneran-tany amin’ity volana ity. Ny kolikoly izay miparitaka sy mihanaka amin’ny sehatra maro maneran-tany ankehitriny ka toa zary lasa fanatontoloana mihitsy aza. Maro samihafa …

Continue reading »

Jan 10

Fangatahan’ny Papa Ray Masina volana Janoary 2018

« Mba ho afaka miaina an-kalalahana ny finoany ireo Kristianina sy ireo mpino ara-pivavahana hafa vitsy an’isa any Azia » Vao tsy ela fa tamin’ny volana Novambra 2017 lasa iny isika no nasain’ny Papa niombom-bavaka taminy ho an’ireo Kristianina any Azia, amin’izao fiandohan’ny taona vaovao izao dia manentana antsika sahady izy amin’ny Fanolorana ataontsika isan’andro hitrotro am-bavaka, …

Continue reading »

Dec 01

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana desambra 2017

Mba ho afa-mandray anjara amin’ny fampitana ny finoana sy ny fanabeazana ny taranaka anie ireo zokiolona, noho ny fahendreny sy ny traikefany ary noho ny fanohanan’ny fianakaviany sy ny ankohonana kristianina azy.

Nov 08

Fangatahan’ny Papa ao amin’ny TPPM Novambra 2017

« Mba hijoro ho vavolombelon’ny Evanjely amin’ny asa sy ny teny atao anie ny kristianina any Azia, ka hiroborobo ny fifanakalozan-kevitra, ny fandriampahalemana sy ny fifankahazoana am-po, indrindra amin’ireo antokom-pivavahana hafa ». Mitondra ny mafy ireo Kristianina any Azia Anisan’ny kaontinanta be mponina indrindra maneran-tany  ny firenena ao Azia. Fantatra amin’izany fahamaroan’ny mponina izany i Chine sy …

Continue reading »

Nov 02

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana novambra 2017

Mba hijoro ho vavolombelon’ny Evanjely amin’ny asa sy ny teny atao anie ny kristianina any Azia, ka hampiroborobo ny fifanakalozan-kevitra, ny fandriampahalemana sy ny fifankahazoana am-po, indrindra amin’ireo antokom-pivavahana hafa.

Older posts «