Category Archive: Fitaovana

Jan 10

Fangatahan’ny Papa Ray Masina volana Janoary 2018

« Mba ho afaka miaina an-kalalahana ny finoany ireo Kristianina sy ireo mpino ara-pivavahana hafa vitsy an’isa any Azia » Vao tsy ela fa tamin’ny volana Novambra 2017 lasa iny isika no nasain’ny Papa niombom-bavaka taminy ho an’ireo Kristianina any Azia, amin’izao fiandohan’ny taona vaovao izao dia manentana antsika sahady izy amin’ny Fanolorana ataontsika isan’andro hitrotro am-bavaka, …

Continue reading »

Dec 01

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana desambra 2017

Mba ho afa-mandray anjara amin’ny fampitana ny finoana sy ny fanabeazana ny taranaka anie ireo zokiolona, noho ny fahendreny sy ny traikefany ary noho ny fanohanan’ny fianakaviany sy ny ankohonana kristianina azy.

Nov 08

Fangatahan’ny Papa ao amin’ny TPPM Novambra 2017

« Mba hijoro ho vavolombelon’ny Evanjely amin’ny asa sy ny teny atao anie ny kristianina any Azia, ka hiroborobo ny fifanakalozan-kevitra, ny fandriampahalemana sy ny fifankahazoana am-po, indrindra amin’ireo antokom-pivavahana hafa ». Mitondra ny mafy ireo Kristianina any Azia Anisan’ny kaontinanta be mponina indrindra maneran-tany  ny firenena ao Azia. Fantatra amin’izany fahamaroan’ny mponina izany i Chine sy …

Continue reading »

Nov 02

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana novambra 2017

Mba hijoro ho vavolombelon’ny Evanjely amin’ny asa sy ny teny atao anie ny kristianina any Azia, ka hampiroborobo ny fifanakalozan-kevitra, ny fandriampahalemana sy ny fifankahazoana am-po, indrindra amin’ireo antokom-pivavahana hafa.

Oct 04

Hivavaka ho an’ny tontolon’ny asa isika

Oct 02

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana oktôbra 2017

Mba ho voahaja sy ho voatsimbina anie ny zon’ny mpiasa ; ary mba ho afa-mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanorenana ny soa iombonana ireo tsy an’asa.

Sep 21

Ho entanin’ny toetsaina misiônera anie ny paroasintsika

Sep 01

Sehatra anehoana ny maha misiônera ny paroasy

« Mba ho entanin’ny toetsaina misiônera anie ny Paroasintsika ka hanjary toerana fampitàna ny finoana marina sy fijoroana ho vavolombelon’ny asa fitiavanamana. » Ny mpino rehetra vita Batemy no nantsoin’Andriamanitra ho ao amin’ny Fanjakany, sy nomanin’ny Tompo hanao asan’Apôstôly. Ny asam-pamonjena voalohany sady tsy azo avela dia ny mampiseho toe-tsaina kristianina tsara eo amin’ny mpiara-monina : « fijoroana ho …

Continue reading »

Sep 01

Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana septambra 2017

Mba ho entanin’ny toe-tsaina misiônera anie ny paroasintsika ka hanjary toerana fampitàna ny finoana marina sy fijoroana vavolombelon’ny asa fitiava-namana

Aug 23

Vavaka ho an’ny Fihaonambe JNE 2

Ry Andriamanitra Rainay ô ! Misaotra Anao izahay noho ny fampiombonanao anay amin’ity fihaonambe faharoa ho an’ny Ankizy Katolika manerana ny Nosy ity. Faly izahay fa mifankahita sy mifankahalala, mifampizara sy afaka maneho ny maha izy anay ato amin’ny Fiangonanao sy ny Firenenay. Ampitomboy ao anatinay tsirairay avy ny fitiavam-bavaka sy ny fitiava-namana, amin’ny maha …

Continue reading »

Older posts «